podpora pro lidi s psychickými problémy a jejich blízké

Kodex Peer Pointu

Na začátku nové spolupráce s Peerem na Peer Pointu se podepisuje Kodex Peer Pointu.

 • V peer pointu jsem dobrovolně, stejně jako ostatní.
 • Vzájemně si vykáme a oslovujeme se křestními jmény.
 • V peer pointu pamatuji na to, že moje svoboda končí tam, kde začíná svoboda druhého.
 • V peer pointu si zodpovídám za své osobní věci sám/a.
 • V peer pointu si každý platí svoji útratu. Není možné si půjčovat peníze od ostatních návštěvníků nebo peer konzultantů.
 • V peer pointu se chovám tak, abych neobtěžoval/a ostatní návštěvníky (nejsem agresivní, nenadávám, neurážím, nenapadám druhé).
 • Peer point nenavštěvuji, pokud jsem nemocný/á, abych nevystavil/a ostatní riziku infekce.
 • Do peer pointu nepřicházím pod vlivem návykových látek, ani sem takové látky nepřináším a nepřináším žádné nebezpečné předměty.
 • Do peer pointu může přijít kdokoliv s jakoukoliv zkušeností. Bez ohledu na náboženství, rasu, sexuální orientaci nebo identitu.
 • V peer pointu respektuji peer konzultanty a ostatní návštěvníky.
 • Pokud se v peer pointu chovám nevhodně, můžu být peer konzultantem z peer pointu vykázán.
 • Konzultace může být kdykoliv ukončena a to jak ze strany peer konzultanta, tak i návštěvníka peer pointu. Maximální doba konzultace je 90 minut.
 • Všechny informace, které jsou sdělovány během konzultace, jsou důvěrné a je zakázáno, je sdílet s dalšími lidmi mimo peer point.
 • Pobytem v peer pointu souhlasím s kodexem a pravidly peer pointu.